Is het ‘ter kennisgeving aannemen’?

Er zijn twee uitdrukkingen: ‘voor kennisgeving aannemen’ en ‘ter kennisneming’. Bij kennisgeving/kennisgeven stel je iemand op de hoogte van iets. Bij kennisneming/kennisnemen word je zelf op de hoogte gesteld.