Hoe vaak mag een tijdelijk arbeidscontract verlengd worden?

Wanneer een arbeidsovereenkomst volgt door een nieuwe arbeidsovereenkomst, dan ontstaat er een reeks arbeidsovereenkomsten. Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen elkaar niet onbeperkt opvolgen. Onder bepaalde omstandigheden wordt de laatste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd namelijk volgens de wet omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (art 7:668a BW).Dit doet zich bijvoorbeeld voor op het moment dat: