Hygiëne in openbare toiletten ver beneden peil!

Dat is de treurige uitkomst van het Toiletonderzoek 2006. Van de 150 in heel Nederland onderzochte openbare toiletten werd niet meer dan 12 procent als schoon beoordeeld! En raadden de onderzoekers in het verleden aan bij hoge nood een ziekenhuis op te zoeken en daar gebruik te maken van het toilet? Dat kun je nu maar beter laten.