Onze afdeling Managementondersteuning moet een bedrijfsplan maken. Hoe pakken we dat aan?

Je kunt vragen aan andere afdelingen welke richtlijnen zij hanteren voor het opstellen van een bedrijfsplan. In de visie en missie van de afdeling moeten de taken en werkwijze van het secretariaat kernachtig worden samengevat. Met een SWOT-analyse kun je sterke en zwakke punten in kaart brengen:S = strenght > sterkte punten. Welke kwaliteiten willen/kunnen

Dit vind je misschien ook interessant