Als er één bijlage bij de brief zit, schrijf ik dan ‘bijlage’ of ‘bijlage 1’?

Na ‘bijlage:’ zet je bij voorkeur de naam van het document dat je bijvoegt. Nummers vermelden is niet nodig, maar als je de documenten zelf een referentienummer geeft, kun je die nummers in de bijlageregel vermelden. Als je meer dan één documenten bijvoegt, schrijf je na ‘bijlagen:’ onder elkaar welke documenten het zijn: Bijlage: notulen

Dit vind je misschien ook interessant