Schrijf je als iemand meerdere titels heeft, bijvoorbeeld prof. dr. of dr. ir., alles met kleine letters?

Alleen de titel aan het begin van een nieuwe regel krijgt een hoofdletter. Achter alle afgekorte titels staat een punt en een spatie. Voorbeeld: Prof. dr. ir. A.F. van Drunen.

Dit vind je misschien ook interessant