Als iemand de titel mr. of drs. heeft, hoe is dan de aanhef?

De aanhef voor een meester is: 'Weledelgestrenge heer' (je kunt de achternaam eventueel weglaten). Je gebruikt de titulatuur bij voorkeur als de brief heel formeel is, of als de persoon waarde hecht aan het gebruik van titulatuur of als dit gebruikelijk is in de branche (wat het geval is in de juridische wereld). Volgens de