Wat is de aanspreekvorm van een rechter in brieven?

De aanspreekvorm is 'Edelachtbare', ook in brieven (de aanschrijfvorm). In de adressering: 'Aan de edelachtbare heer (of mevrouw) Smit'. In de aanhef: 'Edelachtbare heer' of 'Geachte heer (mevrouw)'. Meer tips? Lees alles over het schrijven van zakelijke brieven en e-mails. Til jouw communicatie naar een hoger niveau Op ons opleidingsplatform vind je communicatietrainingen als 'Creatief zakelijk