Hoe gebruik je d.d. en jl. goed in een brief?

Deze afkortingen zijn juist, maar ze zijn wat ouderwets. In plaats van d.d. (de dato) kun je ook schrijven ‘van’, dat is wat moderner. In plaats van jl. (jongstleden) kun je ook het jaartal gebruiken, bijvoorbeeld 2003 of 2004.

Dit vind je misschien ook interessant