artikel

3 invalshoeken om iets bespreekbaar te maken

Taal en communiceren

Als je baalt van wat een ander doet, is het goed om het gesprek aan te gaan. Maar: niet alles is het waard om aan te kaarten en niet elke emotie hoeft gedeeld te worden. Wat zeg je wel en wat zeg je niet? Met de hulp van dit model leer je dat te bepalen.

3 invalshoeken om iets bespreekbaar te maken

Het model bestaat uit 3 elementen: de teamtaak die uitgevoerd moet worden, de ik die overweegt iets bespreekbaar te maken en de wij, oftewel de personen die daarbij betrokken zijn en die een samenwerkingsrelatie met elkaar onderhouden. Randvoorwaarde van het model is dat er sprake moet zijn van wederzijdse afhankelijkheid tussen de betrokkenen bij het realiseren van de taak.

Drie invalshoeken om iets bespreekbaar te maken

De grondgedachte is dat elke keer dat je kiest of je iets wel of niet zegt, alle drie de elementen afgewogen worden. Je bekijkt een keuze dus telkens vanuit drie invalshoeken:

 1. Je eigen functioneren (IK);
 2. Je relaties met anderen, de onderlinge samenwerking en het functioneren van het team (WIJ);
 3. De taak die uitgevoerd moet worden (team)TAAK) in de context van de werkomgeving, andere afdelingen of teams, de hele organisatie, klanten of relaties.

Hieronder volgen per invalshoek enkele vragen die je jezelf kunt stellen bij je afweging om iets wel of niet bespreekbaar te maken.

De eerste invalshoek: IK

 • In hoeverre wordt mijn functioneren negatief of positief beïnvloed door deze gebeurtenis?
 • In hoeverre wordt mijn welbevinden beïnvloed door deze gebeurtenis?
 • Als ik het niet bespreekbaar maak, kan ik het dan ook echt van me afzetten of blijf ik ermee rondlopen?

De tweede invalshoek: WIJ

 • In hoeverre wordt onze samenwerkingsrelatie beïnvloed door deze gebeurtenis?
 • In hoeverre schaadt of bevordert deze gebeurtenis het functioneren van de groep?
 • In hoeverre heeft deze gebeurtenis invloed op overige teamleden?
 • Is er sprake van giftige communicatie? Zie en ervaar ik giftige communicatie? Zo ja, heeft dit een negatief effect op de samenwerking?

De derde invalshoek: DE (TEAM)TAAK

 • In hoeverre lijden de taak en het behalen van het resultaat eronder?
 • In hoeverre heeft de gebeurtenis impact op de omgeving en beïnvloedt deze onze klant, de organisatie, de maatschappij?

Als je één (of meer) van deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, dan is er reden om het bespreekbaar te maken.

Deze tips komen uit het boek Giftige communicatie – het voorkomen en oplossen van gedoe op het werk van Sandra Hertogh en Annemarie van der Wel. Klik hier voor meer informatie over het boek. 

Reageer op dit artikel