checklist

Vermijd formules als:

 • Onder referte aan uw brief van…
 • Naar aanleiding van uw schrijven d.d….
 • Onder verwijzing naar uw brief van…
 • Onder dankzegging voor uw brief van…
 • In aansluiting op uw telefoongesprek met de heer Jansen…
 • In antwoord op uw schrijven van…

Kom vooral snel ter zake:

 • Vriendelijk dank voor uw sollicitatiebrief die ik met belangstelling heb gelezen.
 • Dank voor uw offerte. Ik heb er nog enkele vragen over.
 • Graag bevestig ik de afspraken die wij hebben gemaakt tijdens onze bespreking van 3 oktober.
 • Onlangs ontving ik uw inschrijfformulier voor het seminar Financieel Management. Daarin ontbraken helaas nog enkele gegevens.
 • Het 17-inch-beeldscherm dat u heeft besteld, is helaas niet leverbaar.

En:

 • Besteed tijd en aandacht aan het begin van je brief. Wanneer de toon gezet is door een goede beginzin, volgt de rest vanzelf.
 • Als je echt niet anders kunt, gebruik dan een clichézin of formule. Vraag jezelf wel af wat die zin werkelijk betekent en of de zin op z’n plaats is.

Klantvriendelijke brieven; 5 vuistregels
De lay-out van een brief
E-nieuwsbrieven; tips in het kort
Boek: Vlot en helder schrijven
Training: Klantgericht brieven schrijven

Reageer op dit artikel