checklist

‘Spreektaal’ tijdens het schrijven

Taal en communiceren

Hoe kun je spreektaal als schrijftaal gebruiken?

Dat kan! Het maakt teksten namelijk prettig leesbaar als je ze kort en bondig schrijft. Wees wel voorzichtig: de tekst moet natuurlijk wel correct en begrijpelijk blijven.

Korte zinnen
In zakelijke teksten zie je vaak lange, omslachtige zinnen, die een hele alinea kunnen beslaan. Gebruik liever meerdere korte zinnen dan één lange zin. Door informatie terug te brengen tot de kern, haalt de lezer de boodschap direct uit de tekst.

Persoonlijk
Teksten zijn levendiger en worden beter onthouden als je het taalgebruik persoonlijk maakt:

  • Stel in je tekst personen centraal, geen dingen. Bijvoorbeeld: ‘U ontvangt ter kennismaking het proefpakket …’ in plaats van: ‘Het proefpakket wordt u ter kennismaking toegestuurd …’
  • Woorden als ‘men’ en ‘ondergetekende’ kun je vervangen door voornaamwoorden die je in de spreektaal gebruikt: ‘u’, ‘ik’.

Actief
In een actieve stijl zijn teksten directer, dynamischer en beter leesbaar.

  • Haal het onderwerp, en niet het lijdend voorwerp, in de zin naar voren.
  • Schrijf in de tegenwoordige tijd: ‘De secretaresse organiseert het evenement.’

Een passieve stijl herken je snel: men schrijft in de verleden tijd, gebruikt het woord ‘door’ en het lijdend voorwerp is onderwerp van de zin.

Woordkeuze
Ouderwets of hoogdravend woordgebruik en vakjargon maken je tekst onnodig complex en onleesbaar. Woorden uit de spreektaal zijn juist herkenbaar en vertrouwd. Neem ze daarom op in je teksten, zo verhoog je het leesgemak voor de lezer.

Schrijven voor het web
Klantvriendelijke brieven: 5 vuistregels
Een persbericht schrijven
Boek: Vlot en helder schrijven
Training: Creatief zakelijk schrijven

Reageer op dit artikel