checklist

8 tips voor een goede zinsbouw

Taal en communiceren

Hoe zorg je voor een prettig leesbare tekst met goedlopende zinnen? Lees het hier.

  • Zet de kern voorop.
  • Schrijf complete zinnen.
  • Vermijd te lange zinnen.
  • Schrijf actief.
  • Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort.
  • Vermijd voorzetseluitdrukkingen.
  • Laat werkwoorden werken.
  • Vermijd onnodige hulpwerkwoorden.

Toelichting:

Zet de kern voorop.
En voorkom een lange aanloop. Dus niet:

Als gevolg van werkzaamheden die we uitvoeren aan de website van ons bedrijf, zal onze site van 12.00 tot 13.00 uur niet bereikbaar zijn.

Maar schrijf:

U kunt onze website van 12.00 tot 13.00 uur niet bekijken, omdat we op dat moment werkzaamheden aan de site uitvoeren.

Schrijf complete zinnen
Gebruik dus geen telegramstijl.

Vermijd (te) lange zinnen.
Hak lange zinnen liever in twee of drie kortere zinnen.

Schrijf actief.
Passieve zinnen zijn zinnen met het werkwoord ‘worden’. Door dit werkwoord te gebruiken, wordt de zin onpersoonlijk, saai en vaak ook langer dan nodig is.

Schrijf niet:

Wanneer de auto wordt bestuurd door een minderjarige, wordt door de verzekeringsmaatschappij voorgeschreven dat de polis wordt ondertekend door de ouder of toeziend voogd.

Schrijf wel:

Wanneer een minderjarige de auto bestuurt, moet de ouder of toeziend voogd de polis ondertekenen. Dit schrijft de verzekeringsmaatschappij voor.

Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort.
Vermijd tangconstructies. Van een tangconstructie is sprake wanneer woorden die bij elkaar horen ver uit elkaar staan.

Schrijf niet:

U wordt, als alle uitslagen en de benodigde gegevens compleet zijn en er een conclusie kan worden getrokken, wat in de regel drie tot zes maanden duurt, opnieuw uitgenodigd voor een gesprek.

Schrijf wel:

We nodigen u uit voor een gesprek, als alle uitslagen en de benodigde gegevens compleet zijn en we een conclusie kunnen trekken. Dit duurt in de regel drie tot zes maanden.

Vermijd voorzetseluitdrukkingen.
Schrijf niet:

Met betrekking tot de opleidingsmogelijkheden verwijzen wij u naar…

Schrijf wel:

Voor de opleidingsmogelijkheden verwijzen wij u naar…

Laat werkwoorden werken.
Schrijf niet:

De uitvoering van het onderzoek is in handen van…

Schrijf wel:

De afdeling … voert het onderzoek uit.

Vermijd onnodige hulpwerkwoorden.
Schrijf niet:

Wij zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen.

Schrijf wel:

Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk.

Wat zijn goede alinea’s?
Klantvriendelijke brieven schrijven: 5 vuistregels
Klachten schriftelijk beantwoorden
Boek: Vlot en helder schrijven
Training: Creatief zakelijk schrijven

Reageer op dit artikel