checklist

Afkortingen van ‘gewone’ woorden

Taal en communiceren

Gebruik ze liever niet, want:

  • Ambtelijke afkortingen komen ongeïnteresseerd, routineus en ambtelijk (en dus niet bepaald klantvriendelijk) over.
  • Ambtelijke afkortingen maken teksten stugger leesbaar, omdat je ze vaak moeilijker kunt interpreteren dan uitgeschreven woorden. En dit geldt helemaal voor wat minder gebruikelijke afkortingen, zoals cf., w.b. en v.z.m. Niet iedereen weet (meteen) wat ze betekenen.
  • Ambtelijke afkortingen hebben soms meerdere betekenissen (zoals t.g.v. en t.a.v.) en leiden dan tot vaagheid.

Daarom:

  • Kort gewone woorden niet af, zelfs niet als de afkortingen vrij gebruikelijk zijn. Gebruik dus nooit afkortingen als o.a., bijv., etc., zgn., m.a.w., t.w. en o.l.v. in gewone, lopende tekst. Dit advies geldt ook voor ‘vaktermen’ als ovj. (officier van justitie).
  • Vervang d.d. door van.
  • Laat t.a.v. in adresseringen weg. Ook zonder t.a.v. is duidelijk dat de brief voor de geadresseerde bestemd is als je zijn naam vermeldt.
  • De afkortingen a.s. en jl. kun je vaak zonder problemen weglaten of vervangen door een jaartal.
  • Vermijd c.q., i.c. en resp. Deze afkortingen worden vaker fout dan goed gebruikt.

 

Managementsupport Secretaressedictee
Afkortingen: wanneer wel, wanneer niet?
Waarom is de afkorting van jongstleden jl. en die van aanstaande a.s.?
Vijf vuistregels voor klantvriendelijke brieven
Boek: Correspondentie Support
Training: POWERsecretaresse2

Reageer op dit artikel