checklist

Omgaan met je dictatoriale baas

Taal en communiceren

Heb jij een moeilijke baas? Je kunt natuurlijk weggaan, dan ben je van hem af. Maar soms is dat geen optie vanwege de arbeidsmarkt of je leeftijd.

Realiseer je dan dat je je baas niet kunt veranderen. Wat je wél kunt doen, is proberen je te handhaven onder deze baas. Ook bij een moeilijke baas geldt dat een andere benadering weleens zou kunnen leiden tot ander gedrag. Het valt allicht te proberen!

Eén type ‘moelijke baas’ is de dictatoriale baas. Hij heeft de volgende eigenschappen:

 • Hij is autoritair en duldt geen tegenspraak.
 • Hij is vooral bezig met macht en status.
 • Hij is onvoorspelbaar.
 • Hij vertrouwt niemand en kan daarom slecht delegeren.

Hoe kun je met hem omgaan?

Autoritair gedrag wekt vaak onderdanig gedrag op, dat vindt zo’n machtswellusteling wel lekker. Doorbreek dit patroon. Als je hem op een rustige, volwassen manier benadert, is de kans groot dat hij dat vervolgens met jou ook doet. Hier volgen enkele tips:

 • Ga op een volwassen manier met hem om. Ga niet rebelleren of zitten bibberen, maar stel je net zo krachtig op als hijzelf.
 • Straal zelfvertrouwen en zekerheid uit.
 • Bereid gesprekken goed voor.
 • Kom met feiten en onomstootbare bewijzen.
 • Houd je aan procedures, voorkom dat je fouten maakt en kom afspraken na.
 • Zet afspraken op papier.
 • Maak notulen van gesprekken.

Gaat je dictatoriale baas echt alle boeken te buiten door jou bijvoorbeeld te tiranniseren, mee te doen met pesterijen, je te bedreigen of onredelijke eisen aan jou te stellen en je kunt niet opstappen? Doe dan het volgende:

 • Bouw een dossier op van incidenten en beschrijf uitgebreid wat hij deed en wat het effect daarvan was op jou en/of het bedrijf.
 • Stap naar een vertrouwenspersoon of klachtencommissie.

Hoe ga ik om met mijn bullebakbaas?
Onderhandelen met je baas
Voordelen van assertief gedrag
Boek: Samenwerken met uw baas
Training: Managementassistent en NLP

Reageer op dit artikel