checklist

Hoe ga je om met conflicten?

Taal en communiceren

Je kunt een conflict op verschillende manieren oplossen: je kunt toegeven, het conflict vermijden, de zaak forceren of proberen een oplossing te vinden die voor beide partijen bevredigend is.

Er zijn hierin verschillende basishouding te ontdekken:

  • forceren, doordrukken
  • aanpassen, toegeven
  • vermijden, negeren, ontlopen
  • confronteren en probleemoplossend onderhandelen, samenwerken
  • compromissen zoeken

Welk effect heeft elke stijl en wanneer pas je welke stijl toe?

Forceren en doordrukken:

Effecten
– Tegenstellingen en conflicten worden niet opgelost.
– De verliezer voelt zich vaak gekleineerd.
– De motivatie om samen te werken wordt kleiner.
– De onderlinge relatie wordt dan gekenmerkt door:

  • wantrouwen en afstand nemen
  • geen of gebrekkige communicatie
  • sabotage of obstructie

Wanneer toe te passen?
– Als je moet opkomen voor je rechten.
– Als er grote belangen spelen.
– Als in panieksituaties snel gehandeld moet worden.Als je zeker weet dat je gelijk hebt.
– Als misbruik wordt gemaakt van je soepelheid.

Aanpassen, toegeven:

Effecten
– Tegenstellingen en conflicten worden niet opgelost.
– Creatieve ideeën krijgen weinig kans.
– Groepsleden ontzien elkaar: men geeft weinig feedback.
– Er ontstaat een sfeer van onnatuurlijke welwillendheid.

Wanneer toe te passen?
– Als je doelen en wensen van anderen wilt bevredigen.
– Als je je welwillend en onbaatzuchtig wilt opstellen.
– Als je krediet wilt opbouwen voor latere momenten.

Vermijden, negeren, ontlopen:

Effecten
– Tegenstellingen en conflicten worden niet opgelost.
– Men neemt elkaar niet serieus, geeft geen feedback.
– Niemand voelt zich verantwoordelijk als zaken niet goed gaan.
– Iedereen gaat zijn eigen gang.

Wanneer toe te passen?
– Als iets te onbenullig is of iets anders belangrijker.
– Als meer informatie nodig is voor je een mening kunt geven.
– Als de nadelen van een conflict te groot zijn.
– Als afkoeling belangrijk is om de spanning te verminderen.

Confronteren en probleemoplossend onderhandelen, samenwerken:

Effecten
– Tegenstellingen en conflicten worden goed en blijvend opgelost.
– Beide partijen voelen zich betrokken bij bereikt resultaat en de afspraken.
– Dit heeft een gunstig effect op de onderlinge relatie omdat men beter zicht heeft gekregen op elkaars motieven en overwegingen.

Wanneer toe te passen?
– Als belangen of doelen belangrijk zijn en een compromis niet goed is.
– Als onderlinge relaties verstoord zijn.
– Als partijen elkaars zienswijze willen begrijpen.

Compromissen zoeken:

Effecten
– Beide partijen hebben het gevoel meer te hebben gegeven dan te hebben ontvangen.
– Beide partijen hebben soms het gevoel meer te hebben ontvangen en zijn daarom tevreden.
– Fundamentele problemen worden niet echt opgelost, omdat men evenwicht in de relatie belangrijker vindt.

Wanneer toe te passen?
– Als je doelen belangrijk zijn maar je relatie met B ook.
– Als tijdelijk iets geregeld moet worden, en er geen tijd voor overleg is.
– Als een stijl om op terug te vallen zoals samenwerken of forceren niet lukt. 

Communicatiestijlentest
Boek: Onderhandelen en conflicthantering
Training: FacilityPOWER! 

Reageer op dit artikel