checklist

Kernwaarden van jou en je collega’s

Taal en communiceren

Werk je in een team? Dan is het handig te bedenken dat voor iedereen een aantal kernwaarden belangrijk zijn. Dit kunnen heel verschillende waarden zijn.

Deze kernwaarden zijn de onderliggende overtuigingen die aan ons denken en ons gedrag ten grondslag liggen. Probeer aan de hand van de volgende voorbeelden vast te stellen wat voor jou de belangrijkste waarden zijn, zodat je ze kunt benomen bij irritaties en dreigende conflicten. En wellicht kun je ook kernwaarden van collega’s bedenken:

Acceptatie
Mensen die waarde hechten aan acceptatie willen serieus genomen worden en als gelijke worden gezien. Ze willen het gevoel hebben dat ze erbij horen. Ze vinden het belangrijk dat je hen goed op de hoogte houdt van relevante informatie voor het team.

Autonomie
Zij die autonomie hoog in het vaandel hebben werken het liefst in eigen tempo, zonder al te veel toezicht. Als ze weten wat hun verantwoordelijkheid is kun je hen als teamleider of als collega heel goed zelfstandig laten werken. Ze raken geïrriteerd als ze naar hun gevoel betutteld worden.

Controle
Deze mensen vinden het belangrijk dat alle aspecten van projecten zorgvuldig worden meegenomen en voldoende aandacht krijgen. Dat kan weleens ten koste gaan van hun tempo. Als men hen als control freak kwalificeert is dat niet altijd een compliment.

Competentie
Iedereen die competentie als kernwaarde heeft hecht veel waarde aan vakkennis, vaardigheden, training en ontwikkeling. Ze hechten aan kwaliteit en verwachten dat ook van anderen in hun omgeving. Ze zullen zaken aan de orde stellen die niet goed verlopen, ook als de verantwoordelijkheid bij iemand anders ligt. Dat kan onderlinge irritaties opleveren.

Erkenning
Voor hen bij wie erkenning een kernwaarde is, is het belangrijk dat complimenten worden geuit. Ze zullen dat zelf snel doen als iets goed gaat en ze verwachten dat zelf ook. Ze verwachten terechte complimenten, willen bevestigd worden als ze goed werk hebben verricht en zijn teleurgesteld als dat niet gebeurt.

Prestatiegerichtheid
Mensen die waarde hechten aan prestaties zijn gemotiveerd goede resultaten te behalen en kunnen in een team heel stimulerend zijn. Ze kunnen de moed erin houden als het even tegenzit en het uiteindelijke doel goed voor ogen houden.

Respect
Respect is bijna voor iedereen een centrale waarde en een belangrijke conflictbron als men het gevoel heeft dat een ander niet respectvol optreedt of communiceert. Respect voor elkaar op de werkplek is van fundamenteel belang voor een goede teamspirit en een positieve werkhouding van iedereen. Respect heeft betrekking op het gevoel van eigenwaarde. Lang niet altijd is men er zich van bewust dat de ander zich niet respectvol behandeld voelt.

Samenwerking
Voor hen voor wie deze kernwaarde centraal staat geldt uiteraard dat een goede samenwerking van groot belang is, het zijn teamwerkers. Ze bevorderen vaak de goede verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Ook stimuleren ze het delen van informatie en van details die voor een goede afronding van taken in het team belangrijk zijn.

Hoe ga je om met conflicten?
Hoe herken je weerstand?
Kritiek geven (1)
Boek: Onderhandelen en conflicthantering
Training: Master Mediation

Reageer op dit artikel