checklist

De betekenis van Latijnse woorden in bedrijfstaal

Taal en communiceren

Vaak wordt er in het dagelijks leven meer Latijn gesproken dan je denkt. Ook in de organisatie waar jij bij werkt.

Een overzicht van Latijnse woorden die tot de standaardtaal behoren, én hun betekenis: 

ad hoc

voor deze zaak, voor dit geval

ad interim

voorlopig, tussentijds

ad rem

gevat

ante meridiem (a.m.)

voor het middaguur

a priori

bij voorbaat

bonafide

te goeder trouw

cum suis (c.s.)

met de zijnen

curriculum vitae (c.v.)

levensloop

de dato (d.d.)

daterend van

erratum

fout, drukfout

et cetera

enzovoort

grosso modo

in grote lijnen

idealiter

in het ideale geval

idem

dezelfde, hetzelfde, als boven, ook

in casu

in dit geval

in concreto

in dit bepaalde geval

in dubio

twijfelend

in duplo

in tweevoud

in spe

toekomstig

jubileum

herdenking van belangrijke dag

legio

zeer groot in aantal, talloos

linea recta

rechtstreeks

lustrum

vijfjarige periode, viering van een lustrum

malafide

te kwader trouw

mordicus

hevig (ik ben daar mordicus tegen)

normaliter

volgens de norm of regel, gewoonlijk

nota bene (NB)

let op

per se

beslist, stellig (NB: Latijn, dus geen accent aigu!)

pluriform

verschillende opvattingen naast elkaar vertonen

politicus (m.v. politici)

iemand die deelneemt aan het politieke leven

post meridiem (p.m.)

na het middaguur

post scriptum (PS)

naschrift

pro forma

voor de vorm (NB: pro-formafactuur, pro-formazitting)

pro memorie (p.m.)

om te onthouden

quorum

minimum aantal leden dat vereist is; vereist aantal stemmen

quotum

evenredig aandeel; wettelijk toegestane of vereiste hoeveelheid

ratio

rede, redelijkheid; evenredige verhouding

specimen

voorbeeld, proeve, staaltje

status quo

toestand waarin iets zich bevindt of bevond

versus

tegen, tegenover

vice versa (v.v.)

heen en terug, over en weer

Weetje
Het Latijnse meervoud ‘collegae’ wordt tegenwoordig niet meer gebruikt. Het correcte meervoud van ‘collega’ is alleen nog ‘collega’s’.

Wat is het meervoud van ‘amice’ en wat is de vrouwelijke vorm?
Indien je tekent bij afwezigheid onder een Engelse brief, welke afkorting gebruik je dan?
Is de groet L.S. als aanhef van een brief nog gebruikelijk?
Boek: Enthousiasme werkt!
Training: Kei in taal

Reageer op dit artikel