checklist

Feedback geven en ontvangen

Taal en communiceren

Belangrijk leermechanisme

Van feedback valt (onder bepaalde voorwaarden) veel te leren:

 • Je kunt meer zicht krijgen op je handelingen en de volgorde daarvan.
 • Je kunt je meer bewust worden van je eigen bedoelingen.
 • Je kunt meer zicht krijgen op de invloed die je op anderen uitoefent.
 • En je merkt hoe anderen daarop reageren, zodat je daar rekening mee kunt houden.

Waarom geven we feedback?

 • Om een ander te helpen.
 • Om te stimuleren en te steunen.
 • Om te verhelderen.
 • Om de samenwerking te verbeteren.

Waarom is feedback geven moeilijk?

 • In onze cultuur zijn er normen die het uiten van persoonlijke gevoelens belemmeren.
 • Je bent bang dat de ander in verwarring raakt, zich gekwetst voelt en het contact zal verbreken.
 • Je bent bang dat de ander je zal aanvallen of straffen.
 • Je weet niet goed hoe het moet.

Reacties op feedback
Omdat feedback vaak opgevat wordt als kritiek, probeer je je te verdedigen door:

 • niet te horen wat er gezegd wordt;
 • te twijfelen aan de motieven van de feedbackgever (‘hij/zij geeft mij nu een tik terug’);
 • de geldigheid van de feedback in twijfel te trekken;
 • te rationaliseren (verklaren) waarom men zo handelde;
 • een tegenaanval te plaatsen op degene die feedback geeft.
Voorwaarden voor het geven van feedback

 • Tussen geven en ontvanger zal een gevoelsmatige gelijkwaardigheid, een zekere mate van vertrouwen en wederzijds respect aanwezig moeten zijn.
 • De gever en ontvanger van feedback zullen zich veilig moeten voelen.
 • Feedback werkt niet als het wordt gegeven aan iemand die het niet wíl ontvangen.
 • Er zal ruimte in tijd, omgeving en omstandigheden moeten zijn.

Vuistregels voor het geven van feedback

 • Geef zowel positieve als negatieve feedback.
 • Feedback moet beschrijvend zijn.
 • Feedback moet een ik-boodschap zijn.
 • Feedback dient specifiek en to the point te zijn.
 • Zowel ontvanger als gever van feedback moet er zijn voordeel mee doen.
 • Geef feedback alleen op aspecten van het gedrag van de ontvanger waar hij/zij iets aan kan veranderen.
 • Praat in termen van concreet gedrag en het hier en nu.

Vuistregels voor het ontvangen van feedback

 • Vat feedback niet onmiddellijk op als een persoonlijke aanval.
 • Ga niet onmiddellijk in de verdediging.
 • Vraag door naar de bedoeling.
 • Toon waardering voor de feedback.
 • Zorg voor een goede en gelijkwaardige relatie.

Voorwaarden voor het geven van constructieve kritiek
Opbouwende kritiek geven
Ontvangen van kritiek tijdens een beoordelingsgesprek
Boek: Samenwerken met uw baas
Training: Feedback geven en krijgen

Reageer op dit artikel