checklist

25 elementaire schrijfregels

Taal en communiceren Vakbase

Je schrijft omdat je je lezer iets te zeggen hebt en je wilt dat de lezer je begrijpt. Formuleer zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk. 25 regels.

1. Schrijf voor je lezer (en doe niet aan tekstuele zelfverheerlijking). 2. Weet wat je wilt zeggen (en ga niet oeverloos zwetsen). 3. Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort (en voorkom een onlogische tekststructuur). 4. Hou je aan één stijl (en bezondig je niet aan stijlbreuken). 5. Gebruik …