nieuws

Gewone taal in je brief

Taal en communiceren

Veel briefschrijvers maken gebruik van ouderwetse woorden, zoals ‘volledigheidshalve’ en ‘bovenvermeld’. Nergens voor nodig!

Waarom gebruiken zoveel mensen ouderwetse en deftige taal in brieven? Misschien denken ze dat dit in brieven zo hoort. Of misschien gaan ze er van uit dat de lezer de inhoud serieuzer neemt als hij of zij met ‘echte’ correspondentietaal wordt aangesproken. In plaats van ‘sturen’ gebruiken ze woorden als ‘doen toekomen’ en in plaats van ‘moeten’ schrijven zij ‘dienen’. Wat is er mis met ‘gewoon’ taalgebruik?

ER IS NIETS MIS MET GEWONE TAAL

Schrijf in brieven liever woorden die je ook in spreektaal gebruikt. Je zegt: ‘Dat was een leuk telefoongesprek’. Je zegt (waarschijnlijk) nooit: ‘Dat was een prettig telefonisch onderhoud’. Schrijf niet ‘Wij danken u voor uw schrijven d.d. 15 oktober jl.’, maar liever ‘Hartelijk dank voor uw brief van 15 oktober 1998’. Er is niets mis met de woordkeus in de tweede zin. De woorden zijn niet te simpel, populair of modieus, zoals men wel eens denkt: het is correct en modern Nederlands. Je maakt ook minder spelling- en stijlfouten als je gewone woorden gebruikt.

BEGINZIN

Veel mensen hebben moeite met de beginzin van een brief en gebruiken daarom de geijkte formuleringen als:

  • ‘Hierbij zenden wij u…’
  • ‘Naar aanleiding van….’
  • ‘Met referte aan….’
  • of nog erger: ‘Middels dit schrijven…’

Je kunt een brief beter met U beginnen (U en Uw natuurlijk alléén aan het begin van de zin met een hoofdletter). De lezer wordt direct aangesproken en kan niets anders doen dan doorlezen. En dát wil je toch met je brief bereiken: gelezen worden! Begin dus met zinnen als:
  • ‘U vraagt ons…’
  • ‘U hebt mij gevraagd…’
  • of ‘Uw brief van 10 mei…’

Er zijn genoeg alternatieven om een zin mee te beginnen, al naar gelang de inhoud van de brief natuurlijk. Je kunt altijd met tijds- en plaatsbepalingen beginnen. Bijvoorbeeld:
  • ‘Gisteren hebt u mij gevraagd…’
  • ‘In de brochure Flexibel Werken…’

Of begin een zin eens met het woordje ‘zoals’: ‘Zoals afgesproken…’ of ‘Zoals beloofd…’
En vervang het ouderwetse woordje ‘gaarne’ alsjeblieft door het gewone ‘graag’. ‘Graag nodigen wij u uit…’: dat staat toch veel beter!

Reageer op dit artikel