nieuws

Nederlanders bot en tactloos

Taal en communiceren

Veel Nederlanders blijken bij het communiceren met buitenlanders bot en tactloos over te komen. Niet zozeer omdat zij dit zo bedoelen, het is vooral de onbekendheid met de andere cultuur waar de schoen wringt.

Veel Nederlanders blijken bij het communiceren met buitenlanders bot en tactloos over te komen. Niet zozeer omdat zij dit zo bedoelen, maar is vooral de onbekendheid met de andere cultuur waar de schoen wringt.

De meeste medewerkers die direct contact hebben met buitenlandse ‘partijen’, hebben vaak wel een pittige taaltraining achter de rug, maar het vloeiend spreken van een taal is minder belangrijk dan het ‘op de juiste manier overkomen’. Echter, wie er blijkt van geeft zich te hebben verdiept in de cultuur, gebruiken en gewoonten van het land waarmee men zakendoet, heeft een streepje voor: de grammaticale foutjes worden je in dat geval beslist vergeven.

Europa
De aandacht voor culturele verschillen richt zich vaak vooral op Aiatische landen, terwijl deze in het Europese zakenleven misschien nog wel groter zijn. Zo tutoyeren Fransen over het algemeen alleen hun familie. Het is daar dus zeer gewenst dat jij de ‘vous-vorm’ gebruikt. Zo kan het zijn dat een Fransman zijn oma van 100 aanspreekt met ‘tu’, maar z’n buurman die al 25 jaar naast hem woont blijft ‘vous’. Ook in Duitsland zien we deze gedragsregel terug. Aangezien wij in Nederland iemand al snel ‘met ‘jij’ betitelen, denken wij dat men daar in het buitenland ook niet moeilijk over doet. Niets is minder waar; veel buitenlanders storen zich daaraan en vinden het ronduit onbeleefd.
Ook in het dagelijks leven en op de meest onverwachte momenten kunnen culturele verschillen voor vervelende situaties zorgen. Wat zeg je bijvoorbeeld als je tijdens een etentje naar het toilet moet? Of waar praat je aan tafel wel en beslist niet over? En als een Engels zakenrelatie vraagt: ‘How do you do?’ leggen wij meteen onze ziel bloot, terwijl dat nou net niet de bedoeling is.

Andersom
Buitenlandse zakenpartners die naar Nederland komen kijken vaak hun ogen uit naar onze gebruiken en gewoonten. Onze verjaardagsfeestjes spannen daarbij de kroon. Men vindt het bijvoorbeeld hilarisch dat niet alleen de jarige wordt gefeliciteerd, maar ook de ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, ooms, tantes, neven, nichten enzovoort. En met z’n allen in een kring zitten en wachten op de koffie met gebak en daarna de borrel en de bitterballen wordt stoffig en saai gevonden.

Training
Er zijn tegenwoordig zakelijke taaltrainingen waarin ook aandacht aan de cultuur in een land wordt geschonken. Deze trainingen worden verzorgd door ‘moedertaalsprekers’ die in Nederland wonen en genoeg kennis hebben van beide culturen.
Feedback Talen is een organisatie die cultuur in haar taaltrainingen integreert. Kijk voor meer informatie op www.feedbacktalen.nl.

 

Reageer op dit artikel