nieuws

Onvoldoende beheersing Frans in het bedrijfsleven

Taal en communiceren

Veel bedrijven zouden meer kunnen verdienen aan de handel met Frankrijk. Echter, er zijn te weinig medewerkers die de Franse taal voldoende beheersen.

Door gebrekkige kennis van het Frans loopt het Nederlands bedrijfsleven jaarlijks zeven miljard gulden aan export naar Frankrijk mis. Deze conclusie trekt de Fenedex, de Federatie van Nederlandse Exporteurs, uit een jongstleden uitgevoerd onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift France-Pays-Bas, dat wordt uitgeven door de Nederlands-Franse Kamer van Koophandel.

‘De Fenedex stelt dat Nederlanders kansen laten liggen op de Franse markt en het Frans beter zouden moeten leren,’ vertelt directeur J.D. van der Ende van de Nederlands-Franse Kamer van Koophandel. Voorbeelden van gemiste kansen zijn vooral de te vinden in de milieubranche. In deze branche heeft Nederland veel contracten misgelopen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het verwijderen van asbest uit gebouwen, waar Frankrijk pas heel laat mee is begonnen. Hetzelfde geldt voor de zuivering van grond op vervuilde fabrieksterreinen en de nieuwe technologieën van informatica en communicatie, waarin Frankrijk duidelijk buitenlandse partners zocht. Schroom, onbegrip en miscommunicatie door slechte beheersing van het Frans hebben ervoor gezorgd dat Nederland veel omzet is misgelopen.

Ondanks een zekere schroom van het Nederlands bedrijfsleven om met Fransen in zee te gaan, komt het zakendoen met de Fransen toch op gang. Nederland is inmiddels de zesde buitenlandse investeerder in het land. Vorig jaar zijn zestien projecten van start gegaan, waaronder een Philipsvestiging in het Normandische Caen. Gezamenlijk hebben Nederlandse bedrijven op het ogenblik 320 vestigingen in Frankrijk, die werk bieden aan 43.000 Fransen.

Meer informatie over export vind je op de volgende internetpagina’s


    Export
    Kamer van Koophandel

    Reageer op dit artikel