nieuws

‘Prioriteren’. Bestaat dat?

Taal en communiceren

Modewoord of goed Nederlands? Het woord ‘prioriteren’ duikt steeds vaker op.

Hoewel het niet in het Groene Boekje staat hebben de deskundigen van de website Onze taal geen bezwaar tegen de woorden prioriteren of prioritering.


Gewoon Nederlands
“Het werkwoord staat sinds 1984 in de grote Van Dale. Het werd in de editie van 1984 nog aangeduid als neologisme, maar tegenwoordig is die vermelding verdwenen. Ook de andere hedendaagse woordenboeken — op Kramers (2002) na — hebben prioriteren opgenomen. Het woord komt dus al geruime tijd in de woordenboeken voor, met de betekenissen ‘prioriteit verlenen aan’ en ‘de prioriteit bepalen van’, en is als een gewoon Nederlands woord te beschouwen. Het is onduidelijk waarom het Groene Boekje het niet heeft opgenomen.”

Reageer op dit artikel