nieuws

We of wij in zakenbrieven

Taal en communiceren

We en wij betekenen hetzelfde, maar gebruikt in zakelijke brieven is er wél verschil in effect.

We en wij, de woorden betekenen hetzelfde, maar als je ze toepast in een zakelijke brief is er wél verschil in effect.

VLOT OF FORMEEL

In een informatieve zakelijk brief is er verschil in het gebruik van ‘we’ of ‘wij’. Bijna altijd wordt voor het formelere wij gekozen. Vergelijk de volgende passages:

  • ‘Hierbij sturen wij u de door u aangevraagde brochure. Wij stellen uw interesse in ons product zeer op prijs. Mochten wij u van dienst kunnen zijn met aanvullende informatie, dan vernemen wij dat graag van u.’
  • ‘Hierbij sturen we u de door u aangevraagde brochure. We stellen uw interesse in ons product zeer op prijs. Mochten we u van dienst kunnen zijn met aanvullende informatie, dan vernemen we dat graag van u.’

In wervende brieven (bijvoorbeeld direct mail) past het vlottere we wel weer goed. Ook kun je in zulke brieven ‘we’ en ‘wij’ gerust afwisselen. Als je twijfelt of deze stijl wel bij je organisatie past, kun je beter altijd voor ‘wij’ kiezen, ook in reclamebrieven.

OP DE VOORGROND

We is onbeklemtoond, wij beklemtoond, dus sterker. ‘Wij’ in zakelijke brieven plaatst je organisatie daardoor veel meer op de voorgrond. Vanuit dat oogpunt is het niet altijd even klantvriendelijk om veel wij (maar ook we!) te gebruiken in je brief. Met een andere formulering van je tekst kun je dit makkelijk oplossen. Je herformuleert de zin vanuit het u-perspectief: ‘wij sturen’ wordt ‘u ontvangt’. Wil je klantvriendelijk schrijven? Dan kun je de ‘norm 3:1’ aanhouden: in elke brief moet u drie keer zoveel voorkomen als wij/we.

Reageer op dit artikel