nieuws

Wat bespreek je bij een functioneringsgesprek?

Taal en communiceren

Verbeterpunten

Ieder jaar worden er zo’n vier miljoen beoordelingsgesprekken gevoerd. Deze zijn bedoeld om het functioneren van een medewerker te bespreken en de motivatie te vergroten. Het is voor de leidinggevende en de medewerker ook een moment om te communiceren over de inhoud van het werk en mogelijke verbeterpunten.

Belangrijk dus voor beide partijen, maar helaas besteden de meeste organisaties maar er weinig tijd aan. Gemiddeld een uurtje per jaar, zo blijkt uit het onderzoek ‘Hoe beoordeelt Nederland’ dat werkgeversorganisatie AWVN onlangs uitvoerde onder 450 p&o’ers. Ruim een derde van hen blijkt niet tevreden met het gebruikte beoordelingssysteem. ‘Dat verbaast ons niets, veel systemen zijn verouderd, de citeria waarop een werknemer wordt beoordeeld zijn vaak vaag en subjectief’, verklaart AWVN woordvoerder Sigrid Fortgens.

Competenties

Momenteel werkt tachtig procent van de bedrijven met zogeheten competenties: eigenschappen die belangrijk zijn voor een bepaalde functie, bijvoorbeeld stressbestendigheid of goed kunnen samenwerken. Toch blijken veel managers hier in beoordelingsgesprekken niet zoveel mee te kunnen.

‘Leidinggevenden vinden het vaak moeilijk om werknemers te beoordelen op gedrag. Daarom is het belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van zo objectief mogelijke criteria. Er zijn voldoende systemen beschikbaar die compententies helder en concreet maken zodat je weet waar je als manager op moet letten.’ Waarom werkgevers nog maar zo weinig gebruik van maken van deze systemen, weet Fortgens niet. ‘Competenties zijn een relatief nieuwe manier om werknemers te beoordelen, werkgevers hebben blijkbaar de bijbehorende systemen nog niet voldoende geactualiseerd.’

Wederzijdse dialoog
Bij een beoordelingsgesprek hoort ook een eventuele salarisverhoging. Toch wordt hier maar weinig over gesproken, bedrijven gebruiken meestal de vaste jaarlijkse periodieke salarisverhoging. ‘Wij vinden dat beoordelen moet worden gekoppeld aan belonen. Je praat over iemands ontwikkeling en als je het goed hebt gedaan, zijn alleen complimenten niet genoeg. Daar moet ook een financieel gebaar tegenover staan, dit geeft een extra stimulans’, zegt Fortgens.

 

 

Reageer op dit artikel