nieuws

NLP helpt als je soms bot reageert: ‘Ineens zag ik hoe mijn gedrag overkwam’

Taal en communiceren

NLP helpt als je soms bot reageert: ‘Ineens zag ik hoe mijn gedrag overkwam’

Managementondersteuners Ivett Landauer en Manon Vlekke waren voorheen nogal direct en recht voor zijn raap. Met NLP hebben ze geleerd om anderen beter te begrijpen. ‘Ik weet nu beter hoe ik met lastige situaties moet omgaan.’

Manon Vlekke en Ivett Landauer liepen voor hun NLP-training tegen vergelijkbare problemen aan. Ivett vertelt dat ze soms nogal aanwezig was en de neiging had om haar eigen mening door te drammen. Manon kon nog weleens zeer abrupt reageren op situaties. “Anderen schrokken daarvan of reageerden gekwetst”, vertelt ze. “Door NLP ben ik me bewuster geworden van mijn eigen gedrag en het effect dat dat heeft op anderen. Het heeft me inzicht gegeven.”

Ook Ivett vertelt dat NLP haar inzicht heeft gegeven over haar eigen gedrag. “Door NLP heb ik geleerd om vanuit de derde persoon naar mezelf te kijken. Tijdens de training hadden we een oefening waarin ik eerst mezelf speelde. Vervolgens deden we dezelfde oefening nog een keer, waarbij iemand anders mijn rol innam. Ik ging als een buitenstaander naar mezelf kijken. Ineens zag ik hoe mijn eigen gedrag overkwam op anderen en waarom dat niet werkte. Dat heeft me verder geholpen.”

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een techniek waarbij je leert om de onbewuste patronen van jezelf af te stemmen op de patronen van de ander. Een onderdeel daarvan is dat je eerst checkt of je wel contact hebt met de ander. ‘Rapport maken’ heet dat. “Dat is voor mij echt een eyeopener geweest”, vertelt Manon. “Want mijn waarheid hoeft nog niet de waarheid van de ander te zijn. Dus voordat ik mijn eigen gedachten op iemand afvuur, kan ik beter eerst even kijken hoe hij erin staat. Wat zijn zijn gedachten? Door mijn gedrag daarop aan te passen, maak ik nu beter contact.”

KOE-methode

NLP geeft bovendien tools waarmee je leert om je in te leven in de situatie van de ander. KOE (Kaken Op Elkaar) is daar een voorbeeld van. “Met de KOE-methode heb ik geleerd om niet meteen zo fel te reageren”, zegt Ivett. “Ik heb geleerd om eerst meer gerichtere vragen te stellen. Ik merk dat ik daardoor eerlijkere antwoorden krijg en dat ik zo beter weet hoe ik met de ander moet omgaan.”

Ivett Landauer

Ivett Landauer

Dit heeft er bijvoorbeeld al toe geleid dat ze nu een beter contact heeft met een familielid. “Dat contact verliep al jaren stroef. We hadden allebei een knoop in onze maag als we elkaar zagen. Doordat ik meer vragen ben gaan stellen, hebben we eerlijk naar elkaar uitgesproken waar we mee zaten. We begrijpen elkaar nu beter waardoor we het gezelliger hebben samen. We gaan morgen zelfs samen naar het theater. Dat was voor de NLP-training echt ondenkbaar geweest.”

Bereid je voor op de toekomst

Bereid je voor op de toekomst

NLP gaat ervan uit dat mensen verschillende voorkeuren hebben in de manier waarop ze communiceren. De een heeft een voorkeur voor auditieve communicatie. Hij wil informatie graag horen. De ander is juist visueel ingesteld en wil informatie graag zien. Een derde optie is dat iemand graag wil dat iets goed voelt. “Door deze onderverdeling heb ik geleerd dat iedereen zijn eigen manier van denken en van doen heeft”, vertelt Manon. “Dat is op mijn werk al goed van pas gekomen. Ik werk namelijk met een collega waarbij ik telkens het gevoel had dat we elkaar niet begrepen. Ik heb me verdiept in zijn manier van denken. Zo ben ik erachter gekomen dat hij visueel ingesteld is, terwijl ik veel informatie overbreng door te praten. In de communicatie met hem ben ik dingen meer gaan uitschrijven en gaan uittekenen. Daardoor gaat die communicatie nu wel goed. Ik merk dat we elkaar beter begrijpen.”

Ivett heeft juist veel gehad aan de oefening waarbij ze situaties voor zichzelf uitschrijft. “Bij moeilijke situaties schrijf ik eerst op wat de huidige situatie is en vervolgens wat ik wil bereiken. Tot slot schrijf ik op wat ik kan doen, of wat me zou helpen om dat doel te bereiken. Door alles op te schrijven kom ik stap voor stap dichterbij.”

Manon Vlekke

Manon Vlekke

Blijven oefenen met NLP

Voor Manon heeft NLP haar veel gebracht. “Mijn contact met collega’s is rustiger, bedachtzamer geworden”, vertelt ze. “Ik merk dat zij daardoor anders op mij reageren. Het contact is prettiger en dat heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven.”

Toch merkt ze dat het belangrijk is om ermee bezig te blijven, zodat het een automatisme wordt. “Twee van mijn collega’s hebben ook een NLP-training gevolgd. Soms gebeurt er iets en dan zeggen zij: ‘Dat was niet echt NLP wat je daar deed.’ Dat zet je dan even op scherp en het geeft weer aan dat het belangrijk is om ermee bezig te blijven.”

Ook beter leren communiceren met NLP?

In de driedaagse training Managementassistent en NLP leer je waarom mensen doen wat ze doen, denken wat ze denken en voelen wat ze voelen. Je leert over verschillende communicatiestijlen en tools en ontdekt achterliggende gedrags- en denkpatronen in communicatie, zodat je succesvoller en doelgerichter kunt samenwerken.

In de training Managementassistent en NLP, deel 2 maak je kennis met diverse nieuwe NLP-vaardigheden waarmee je jouw communicatie en persoonlijke effectiviteit verder kunt optimaliseren.

Reageer op dit artikel