tips & tricks

De 5 meest voorkomende spelfouten

Taal en communiceren

1. gebruik gemaakt

Juist is: gebruikgemaakt (gebruikmaken, maakte gebruik, gebruikgemaakt)

2. bezig gehouden
Juist is: beziggehouden (bezighouden, hield bezig, beziggehouden)

3. teveel/te veel
Aaneenschrijven mag alleen als het om een zelfstandig naamwoord gaat. Er moet dan ‘het’ voor staan of voor kunnen staan: het teveel aan reserves. Maar: Dat is te veel van het goede. Je hebt me te veel gegeven.

4. ten slotte/tenslotte
In de betekenis ‘tot slot’ gaat het om twee woorden: Ten slotte was er nog een speech van de scheidend voorzitter. ‘Tenslotte’ (aaneengeschreven) betekent ‘uiteindelijk’ of ‘welbeschouwd’: Er zijn tenslotte grenzen.

5. ten minste/tenminste
In de betekenis ‘minimaal’ en ‘op z’n minst’ gaat het om twee woorden: Er zijn ten minste vijf gewonden gevallen. ‘Tenminste’ (aaneengeschreven) heeft de betekenis ‘in ieder geval’: Dan heb je tenminste nog iets. 

 

Reageer op dit artikel