vraag & antwoord

Gebruik je ‘we’ of ‘wij’ in correspondentie?

Taal en communiceren

Het mag allebei, maar in zakelijke brieven is het gebruikelijk om wij te schrijven. Wij geeft meer nadruk dan we en klinkt formeler.

Het mag allebei, maar in zakelijke brieven is het gebruikelijk om wij te schrijven. Wij geeft meer nadruk dan we en klinkt formeler.

Reageer op dit artikel