vraag & antwoord

Hoe is de aanhef aan burgemeester en wethouders?

Taal en communiceren

Je kunt als aanhef ‘Geacht college’ schrijven, dit verwijst naar het college van Burgemeester en Wethouders.

Je kunt als aanhef ‘Geacht college’ schrijven, dit verwijst naar het college van Burgemeester en Wethouders.

Reageer op dit artikel