vraag & antwoord

Hoe schrijf je de aanduiding noord, zuid, oost of west in combinatie met een plaatsnaam?

Taal en communiceren

Samengestelde aardrijkskundige namen (zoals Noord-Holland) krijgen altijd een hoofdletter bij het eerste woord, dan een koppelteken (streepje) en dan weer een hoofdletter bij de naam: Zuid-Limburg Oost-Groningen Midden-Nederland

Samengestelde aardrijkskundige namen (zoals Noord-Holland) krijgen altijd een hoofdletter bij het eerste woord, dan een koppelteken (streepje) en dan weer een hoofdletter bij de naam:

  • Zuid-Limburg
  • Oost-Groningen
  • Midden-Nederland

Reageer op dit artikel