vraag & antwoord

Hoe ziet een PR-plan eruit?

Taal en communiceren

Het PR-plan dient als richtlijn voor alle communicatie-uitingen van de organisatie. Je werkt vanuit een ‘probleemstelling’ waarvoor je een ‘oplossing’ biedt in het PR-plan. Het PR-plan moet passen binnen het PR-beleid van de organisatie, het PR-beleid past weer binnen het algemene beleid van de organisatie. Eerst moet een goed beeld van de organisatie en de […]

Het PR-plan dient als richtlijn voor alle communicatie-uitingen van de organisatie. Je werkt vanuit een ‘probleemstelling’ waarvoor je een ‘oplossing’ biedt in het PR-plan. Het PR-plan moet passen binnen het PR-beleid van de organisatie, het PR-beleid past weer binnen het algemene beleid van de organisatie.

Eerst moet een goed beeld van de organisatie en de problemen worden geformuleerd. Daarvoor kun je gebruikmaken van de volgende vragen:
– Wat is het doel van de organisatie?
– Wat is de plaats van de organisatie in de samenleving?
– Hoe ziet de organisatiecultuur eruit?
– Hoe staat het met de interne communicatie?
– Hoe is de communicatie met de klanten?
– Hoe is het imago in het algemeen en bij de doelgroep van de organisatie?
– Hoe is het imago intern in de organisatie?
– Hoe is de relatie met de pers?
– Met welke randvoorwaarden moet rekening worden gehouden?
– Met welke risico’s moet rekening worden gehouden?

Je zult misschien ook moeten onderzoeken wat de doelgroep is en hoe de doelgroep de organisatie ziet. Vervolgens kun je definiëren wat de gewenste situatie (doel) is die je wilt bereiken. De doelen dienen concreet te worden omschreven. Per (sub)doel kun je aangeven wat de gegeven situatie is, wat de ge-wenste situatie moet zijn, en wat je gaat uitvoeren om tot deze gewenste situatie te komen.
Het uitvoeringsplan is een programma van acties met daarin wie wat hoe en wanneer doet, en met welke middelen. Hierin vermeld je ook de kosten per onderdeel, de benodigde (communicatie)middelen en een tijdsplan. Evalueer het PR-plan regelmatig.

Reageer op dit artikel