vraag & antwoord

Is het ‘het een en ander zou’ of ‘het een en ander zouden’?

Taal en communiceren

‘Een en ander’ is een uitdrukking, het begrip kan worden gezien als eenheid en is dus enkelvoud. Bovendien verwijs je in de zin naar ‘het’ . Je kunt de persoonsvorm daarom in enkelvoud zetten: ‘het een en ander zou leiden tot verwarring’.

‘Een en ander’ is een uitdrukking, het begrip kan worden gezien als eenheid en is dus enkelvoud. Bovendien verwijs je in de zin naar ‘het’ . Je kunt de persoonsvorm daarom in enkelvoud zetten: ‘het een en ander zou leiden tot verwarring’.

Reageer op dit artikel