vraag & antwoord

is het Zuid-Duits, zuid-Duits of zuidduits?

Taal en communiceren

Je schrijft Zuid-Duitse. (Samengestelde) aardrijkskundige namen met een koppelteken krijgen na het koppelteken (verbindingsstreepje) altijd een hoofdletter: – Zuid-Duitsland– Noord-Brabant– Nieuw-Zeeland Bij afleidingen van samengestelde aardrijkskundige namen die je bijvoeglijk gebruikt, geldt diezelfde regel: Zuid-Duitse (Noord-Brabantse, Nieuw-Zeelandse).  

Je schrijft Zuid-Duitse. (Samengestelde) aardrijkskundige namen met een koppelteken krijgen na het koppelteken (verbindingsstreepje) altijd een hoofdletter:
– Zuid-Duitsland
– Noord-Brabant
– Nieuw-Zeeland

Bij afleidingen van samengestelde aardrijkskundige namen die je bijvoeglijk gebruikt, geldt diezelfde regel: Zuid-Duitse (Noord-Brabantse, Nieuw-Zeelandse).  

Reageer op dit artikel