vraag & antwoord

Waar zoek ik de juiste spelling van woorden op?

Taal en communiceren

De officiële spelling staat in het Groene Boekje, uitgave 1995 (ISBN 90 75566 01 8, Sdu Uitgevers in Den Haag en Standaard Uitgeverij in Antwerpen). Dat is je beste naslagwerk voor spelling. Staat een woord dat je wilt opzoeken niet in het Groene Boekje, dan geldt de schrijfwijze zoals die staat in de laatste druk […]

De officiële spelling staat in het Groene Boekje, uitgave 1995 (ISBN 90 75566 01 8, Sdu Uitgevers in Den Haag en Standaard Uitgeverij in Antwerpen). Dat is je beste naslagwerk voor spelling. Staat een woord dat je wilt opzoeken niet in het Groene Boekje, dan geldt de schrijfwijze zoals die staat in de laatste druk van de driedelige (dikke) Van Dale: ‘Groot woordenboek der Nederlandse taal’.

In het Groene Boekje staat achter elk woord ook het juiste meervoud en de afbreking in lettergrepen. Voorin het boekje staat de Leidraad. Daarin kun je de regels van de spelling vinden.

In de dikke van Dale staat van elk woord ook de betekenis en het geslacht (mannelijk, vrouwelijk of onzijdig). Op een enkel punt wijkt de spelling van woorden in Van Dale af van die van het Groene Boekje.

Reageer op dit artikel