vraag & antwoord

Wat doe ik als bij een conflict in het team twee collega’s beiden met hun verhaal naar mij toekomen?

Taal en communiceren

Als jij gaat bemiddelen tussen twee conflicterende partijen, kun je dat op drie manieren doen:– machtsingreep– arbitrage– bemiddeling Een machtsingreep is een nogal autoritair middel; dat wil zeggen dat je heel duidelijk laat blijken wat er volgens jou moet gebeuren. Je laat de betrokken partijen weinig ruimte om zelf invloed uit te oefenen op de oplossing waarvoor gekozen […]

Als jij gaat bemiddelen tussen twee conflicterende partijen, kun je dat op drie manieren doen:
– machtsingreep
– arbitrage
– bemiddeling

Een machtsingreep is een nogal autoritair middel; dat wil zeggen dat je heel duidelijk laat blijken wat er volgens jou moet gebeuren. Je laat de betrokken partijen weinig ruimte om zelf invloed uit te oefenen op de oplossing waarvoor gekozen wordt. Het opleggen van beslissingen leidt meestal tot weerstanden. Daarom kies je pas voor deze methode als andere manieren geen succes waren of waarvan je denkt dat ze geen succes zullen zijn.

Als je kiest voor arbitrage betekent dat dat je een bindende uitspraak doet over de kwestie. In feite treed je op als scheidsrechter. Soms heeft dat alleen al een positieve uitwerking. Als arbiter kun je de communicatie weer op gang brengen. Belangrijk hierbij is wel dat je elke schijn van partijdigheid vermijdt.
Als medewerksters elkaar dwarsbomen omdat ze elkaar persoonlijk niet mogen, kun je in het uiterste geval voor ‘overplaatsing’ naar een andere afdeling zorgen.

De meest acceptabele aanpak is meestal de bemiddelingsmethode. Het doel hierbij is de impasse waarin beide partijen verkeren te doorbreken. De rol van bemiddelaar is vooral beide partijen hun standpunten toe te laten lichten. Probeer de sfeer te neutraliseren. Geef beide partijen de gelegenheid hun emoties te ventileren voordat inhoudelijk op het conflict wordt ingegaan. Stel je ook als bemiddelaar neutraal op en houd je aan de volgende punten:
– controleer of beide partijen het conflict willen oplossen
– laat ze zonodig eerst hun emoties luchten
– laat beide partijen hun zienswijze toelichten
– spreek af dat ze elkaar niet in de rede vallen
– let op dat er inhoudelijk wordt gediscussieerd
– vraag beide partijen wat ze willen doen om het conflict op te lossen
– leg zonodig zelf een voorstel op tafel dat voor beide partijen acceptabel is

 

Reageer op dit artikel