vraag & antwoord

Wat is de aanspreekvorm van een rechter in brieven?

Taal en communiceren

De aanspreekvorm is ‘Edelachtbare’, ook in brieven (de aanschrijfvorm). In de adressering: ‘Aan de edelachtbare heer (of mevrouw) Smit’. In de aanhef: ‘Edelachtbare heer’ of ‘Geachte heer (mevrouw)’.

De aanspreekvorm is ‘Edelachtbare’, ook in brieven (de aanschrijfvorm). In de adressering: ‘Aan de edelachtbare heer (of mevrouw) Smit’. In de aanhef: ‘Edelachtbare heer’ of ‘Geachte heer (mevrouw)’.

Reageer op dit artikel