vraag & antwoord

Wat zet je in de aanhef van een brief aan een baron?

Taal en communiceren

Een baron schrijf je aan met ‘Hoogwelgeboren heer …’ Op de Secretaresse Assistent > Correspondentie > Checklisten vind je een titulatuuroverzicht .

Een baron schrijf je aan met ‘Hoogwelgeboren heer …’

Op de Secretaresse Assistent > Correspondentie > Checklisten vind je een titulatuuroverzicht .

Reageer op dit artikel