vraag & antwoord

Veel medische woorden beginnen met voor- en achtervoegsels als pro of hyper. Betekent dit altijd hetzelfde?

Taal en communiceren

Ja, voor- en achtervoegsels hebben een vaste betekenis. Enkele voorvoegsels: auto = zelf, bijvoorbeeld: autonoom, zelfstandig brady = traag, bijvoorbeeld: bradycardie, te lage hartslag dys = moeilijk of slecht, bijvoorbeeld: dyspnoe, kortademigheid ery = rood, bijvoorbeeld: erytrocyten, rode bloedlichaampjes hydro = water, bijvoorbeeld: hydrocephalus, een waterhoofd hyper = te hoog, bijvoorbeeld: hypertensie, verhoogde bloeddruk hypo […]

Ja, voor- en achtervoegsels hebben een vaste betekenis.

Enkele voorvoegsels:

auto = zelf, bijvoorbeeld: autonoom, zelfstandig
brady = traag, bijvoorbeeld: bradycardie, te lage hartslag
dys = moeilijk of slecht, bijvoorbeeld: dyspnoe, kortademigheid
ery = rood, bijvoorbeeld: erytrocyten, rode bloedlichaampjes
hydro = water, bijvoorbeeld: hydrocephalus, een waterhoofd
hyper = te hoog, bijvoorbeeld: hypertensie, verhoogde bloeddruk
hypo = te laag, bijvoorbeeld: hypotensie, te lage bloeddruk
intra = in, van binnen, bijvoorbeeld: intraveneus, via de bloedvaten
leuco = wit, bijvoorbeeld: leukocyt, wit bloedlichaampje
lipo = vet, bijvoorbeeld: liposuctie, vetwegzuiging
mal = kwaad, ziekte, bijvoorbeeld: maligne, kwaadaardig
myo = spier, bijvoorbeeld: myometrium, spierlaag
poly = veel, bijvoorbeeld: polytrauma, meerdere verwondingen
post = na, bijvoorbeeld: postnataal, na de geboorte
pro = voor, bijvoorbeeld: prognose, vooruitblik
sub = onder, bijvoorbeeld: subcutaan, onder de huid
tachy = snel, bijvoorbeeld: tachycardie, versnelling van het hartritme

Enkele achtervoegsels:

-algie = pijn, bijvoorbeeld: fibromyalgie, pijnlijke spierafwijking
-cide = dodend, bijvoorbeeld: pesticide, ongediertebestrijding
-itis = ontsteking, bijvoorbeeld: bronchitis, ontsteking van de luchtwegen
-grafie = afbeelden, schrijven, bijvoorbeeld: echografie, afbeelding door weerkaatsing geluidsgolven
-logie = een wetenschap, bijvoorbeeld: pathologie, ziekteleer
-oom = gezwelvorming, bijvoorbeeld: myoom, goedaardig baarmoedergezwel
-ose = aandoening, bijvoorbeeld: diagnose, vaststelling van de aandoening
-scopie = bekijken of inspecteren, bijvoorbeeld: endoscopie, onderzoek via glasvezelbuis
-tomie = snijden, bijvoorbeeld: prostatectonomie, prostaatverwijdering

Reageer op dit artikel