vraag & antwoord

Gebruikelijke zorg/mantelzorg; wat is het verschil daartussen?

Taal en communiceren

Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar te verlenen omdat ze gezamenlijk een huishouden voeren. Deze zorg wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Onder gebruikelijke zorg valt onder meer: de zorg voor het huishouden, de zorg voor kinderen, kleine huishoudelijke taken door de kinderen en financieel-administratieve […]

Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar te verlenen omdat ze gezamenlijk een huishouden voeren. Deze zorg wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Onder gebruikelijke zorg valt onder meer: de zorg voor het huishouden, de zorg voor kinderen, kleine huishoudelijke taken door de kinderen en financieel-administratieve ondersteuning.

Duurt de gebruikelijke zorg langer dan drie maanden, dan spreekt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) van mantelzorg. Het CIZ verstaat hieronder: ‘dagelijkse, langdurige en/of intensieve verzorging door een partner of huisgenoten; verzorging door bijvoorbeeld familie, vrienden of buren; extra zorg voor een gehandicapt of chronisch ziek kind’. Mantelzorgers zijn dus onbetaalde, niet-professionele zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Mantelzorg is aanmerkelijk intenser en zwaarder en/of van langere duur dan de gebruikelijke zorg.

Zolang de mantelzorger(s) vrijwillig hulp wil blijven geven, is er geen noodzaak voor professionele AWBZ-zorg. Als de mantelzorg (tijdelijk) wegvalt, kan men hiervoor AWBZ-zorg aanvragen.

Ciz
Invoering WMO

Reageer op dit artikel