vraag & antwoord

Backuppen of back-uppen

Taal en communiceren

Pas geleden las ik het woord back–up met een streepje. Is dat juist? Volgens mij hoort dit niet. Back-up is inderdaad mét een streepje. Backuppen wás zonder koppelteken. Met de spelling-2005 zijn inconsequenties als deze verwijderd. Daarom schrijven we nu back-uppen, back-upte en ik heb geback-upt. Dus schrijven we nu ook lay-outen, lay-outte en ik […]

Pas geleden las ik het woord backup met een streepje. Is dat juist? Volgens mij hoort dit niet.

Back-up is inderdaad mét een streepje. Backuppen wás zonder koppelteken. Met de spelling-2005 zijn inconsequenties als deze verwijderd. Daarom schrijven we nu back-uppen, back-upte en ik heb geback-upt. Dus schrijven we nu ook lay-outen, lay-outte en ik heb gelay-out.

Reageer op dit artikel