vraag & antwoord

Schrijfwijze van getallen

Taal en communiceren

Ik moet vaak getallen in mijn teksten schrijven. Wanneer schrijf ik een getal als één woorden, en wanneer los? Volgens de Nieuwe Spelling schrijven we een getal in één woord, tot en met het woord duizend. Na duizend zet je een spatie. De woorden miljoen, biljoen enz. schrijf je los. Daarom is het tweeduizend zes […]

Ik moet vaak getallen in mijn teksten schrijven. Wanneer schrijf ik een getal als één woorden, en wanneer los?

Volgens de Nieuwe Spelling schrijven we een getal in één woord, tot en met het woord duizend. Na duizend zet je een spatie. De woorden miljoen, biljoen enz. schrijf je los. Daarom is het tweeduizend zes (of tweeduizend en zes). Het getal 326.578 is dus driehonderdzesentwintigduizend vijfhonderdachtenzeventig. Als je 145.675.872 wilt uitschrijven, dan krijg je honderdvijfenveertig miljoen zeshonderdvijfenzeventigduizend achthonderdtweeënzeventig. Voor rangtelwoorden geldt dezelfde regel: driehonderdzesentwintigduizend vijfhonderdachtenzeventigste en honderdvijfenveertig miljoen zeshonderdvijfenzeventigduizend achthonderdtweeënzeventigste.

Reageer op dit artikel