vraag & antwoord

<strong>Wat is het verschil tussen jaarrekening en jaarverslag?</strong>

Taal en communiceren

De termen jaarrekening en jaarverslag worden vaak door elkaar gebruikt, maar er is wel degelijk verschil. De jaarrekening is het financiële gedeelte met de balans en de winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. Het jaarverslag is een beschrijving van de gang van zaken in het boekjaar en andere informatie.Zoals het sociale jaarverslag, dat vertelt […]

De termen jaarrekening en jaarverslag worden vaak door elkaar gebruikt, maar er is wel degelijk verschil.

De jaarrekening is het financiële gedeelte met de balans en de winst- en verliesrekening en een toelichting daarop.

Het jaarverslag is een beschrijving van de gang van zaken in het boekjaar en andere informatie.
Zoals het sociale jaarverslag, dat vertelt over werkmethoden, marketingstrategieën, successen en doelstellingen van het bedrijf. Het is een verslag van alle werkzaamheden en alles wat heeft plaatsgevonden en je legt er verantwoording mee af aan cliënten en geïnteresseerden.

Vaak geldt de term jaarverslag als aanduiding voor het hele boekwerk en is de jaarrekening het gedeelte met de cijfers.

Wat komt er in een jaarverslag te staan?
Hoe bereid ik me voor op het maken van een jaarverslag?
Hoe zet ik een jaarverslag in elkaar?
Boek: Jaarverslagen schrijven of begeleiden
Training: Financiën, financiële begrippen

Reageer op dit artikel