vraag & antwoord

Wat is juist: Het gelande vliegtuig komt uit Londen. of Het gelandde vliegtuig komt uit Londen.

Taal en communiceren

Juist is: Het gelande vliegtuig komt uit Londen. ‘Gelande’ is hier een voltooid deelwoord dat als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt. Meestal levert de schrijfwijze hiervan geen moeilijkheden op: het gehakte hout de geknielde vrouw de getypte brief Er ontstaan pas problemen wanneer het bijvoeglijk naamwoord hetzelfde klinkt als de verleden tijd, zoals bij ‘vergroten’, ‘verbreden’ […]

Juist is: Het gelande vliegtuig komt uit Londen.

‘Gelande’ is hier een voltooid deelwoord dat als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt. Meestal levert de schrijfwijze hiervan geen moeilijkheden op:

 • het gehakte hout
 • de geknielde vrouw
 • de getypte brief

Er ontstaan pas problemen wanneer het bijvoeglijk naamwoord hetzelfde klinkt als de verleden tijd, zoals bij ‘vergroten’, ‘verbreden’ en ‘beantwoorden’.

Verleden tijd:

 • De fotograaf vergrootte de foto.
 • De stratenmaker verbreedde de weg.
 • Jack beantwoordde haar brief.

Bijvoeglijk naamwoord:

 • de vergrote foto
 • de verbrede weg
 • de beantwoorde brief

Zoals je ziet, wordt in het bijvoeglijk naamwoord de laatste medeklinker niet verdubbeld. Daarnaast valt er een klinker weg in ‘de vergrote foto’ en ‘de verbrede weg’. Dit is ook het geval bij ‘gewone’ bijvoeglijke naamwoorden als ‘de grote foto’ en ‘de brede weg’.

De regel voor de schrijfwijze van een bijvoeglijk naamwoord dat is afgeleid van een werkwoord, luidt dan ook:

Schrijf het voltooid deelwoord + ‘e’ zonder verdubbeling van klinkers of medeklinkers.

Nog wat voorbeelden:

 • de verbrande houtblokken
 • de vermoorde man
 • het begrote bedrag

Bijvoeglijke bijzin: beperkend of uitbreidend
De d-t-regels in het kort
Wanneer gebruik je ‘omdat’ en wanneer ‘doordat’?
Boek: Hoe spel je dat?
Training: Kei in taal

Reageer op dit artikel