vraag & antwoord

Richtlijnen voor het opzetten van een gedragscode/interne huisregels

Taal en communiceren

De inhoud van een huishoudelijk reglement is afhankelijk van het soort organisatie waarvoor ze gelden. Denk aan vertrouwelijkheid en juridische aspecten. Over het algemeen kun je wel een aantal standaardzaken opnemen in de huisregels: – richtlijnen voor gedrag naar collega’s en directie (denk aan seksuele intimidatie, discriminatie); – omgaan met eigendommen van de organisatie; – […]

De inhoud van een huishoudelijk reglement is afhankelijk van het soort organisatie waarvoor ze gelden. Denk aan vertrouwelijkheid en juridische aspecten. Over het algemeen kun je wel een aantal standaardzaken opnemen in de huisregels:

– richtlijnen voor gedrag naar collega’s en directie (denk aan seksuele intimidatie, discriminatie);
– omgaan met eigendommen van de organisatie;
– omgaan met informatie en vertrouwelijke gegevens;
– omgaan met pers en externe relaties;
– zorg voor werkplek en kantoor(omgeving);
– sleutelbeleid;
– het gebruik van e-mail en internet;
– het aannemen van relatiegeschenken;
– rookbeleid.

Een gedragscode opstellen

1. Omschrijf het doel. Bijvoorbeeld: het aannemen van relatiegeschenken.
2. Voor wie is de regeling bestemd? Bijvoorbeeld: alleen de medewerkers op de afdeling verkoop.
3. Wanneer is toestemming vereist? Bijvoorbeeld: bepaalde geschenken (omschrijf die) en waarvoor moet toestemming worden gevraagd?
4. Bij wie moet toestemming worden gevraagd? Directe chef of iemand anders?
5. Wie houdt toezicht op naleving van de regeling? De directeur, een vertrouwenspersoon of iemand anders?

Geef iedere werknemer de gedragscode bij indiensttreding en laat hem ondertekenen voor ontvangst.

 

 

Reageer op dit artikel