vraag & antwoord

Is gegeven of gegeven is

Taal en communiceren

Als ik schrijf is gegeven, dan verbetert mijn manager dat vaak in gegeven is. Hij zegt dat is gegeven niet goed is. Klopt dat? Kijk eens naar de volgende zinnen: 1. De vergadering is vroeg afgelopen doordat we eerder zijn begonnen. 2. De vergadering is vroeg afgelopen doordat we eerder begonnen zijn. De eerste zin […]

Als ik schrijf is gegeven, dan verbetert mijn manager dat vaak in gegeven is. Hij zegt dat is gegeven niet goed is. Klopt dat?

Kijk eens naar de volgende zinnen:

1. De vergadering is vroeg afgelopen doordat we eerder zijn begonnen.
2. De vergadering is vroeg afgelopen doordat we eerder begonnen zijn.

De eerste zin heeft de rode volgorde: zijn begonnen De tweede zin staat in de groene volgorde: begonnen zijn. Sommige taalgebruikers geven de voorkeur aan de rode volgorde. Zij  beweren zelfs dat de groene fout is omdat dat een germanisme is. Maar dat is niet waar. Beide mogelijkheden zijn goed. Maar let op: soms maakt de volgorde van de persoonsvorm en het voltooid deelwoord verschil in betekenis:

1. Ik hoorde dat die nieuwe winkel nu al gesloten is.
Betekenis: de nieuwe winkel bestaat niet meer. Hij is opgeheven.

2. Ik hoorde dat die nieuwe winkel nu al is gesloten.
Betekenis: de nieuwe winkel is dicht.

Training: Bewust schriftelijk communiceren
Training: Kei in taal

Reageer op dit artikel