vraag & antwoord

Wat zegt je handdruk over je?

Taal en communiceren

Lichaamstaal bepaalt maar liefst 93 procent van onze

Wat zegt je handdruk over je?

 dagelijkse manier van communiceren. Toch weten we er niet zoveel van. Hoe kan dat? En welke winst valt er te behalen als je meer lichaamstaal-signalen opvangt? 

Je merkt het in je buik. Door dat onbestemde, knagende gevoel als je iemand voor het eerst ontmoet. Ze praat heel vriendelijk, maar toch klopt er iets niet. Het is moeilijk om er je vinger op te leggen. “Neem je onderbuikgevoel altijd serieus”, waarschuwt lichaamstaaldeskundige Eddy Vandeweyer. “Kennelijk heb je dan signalen opgevangen van iemands non-verbale communicatie. Maar omdat we daar nog zo weinig van weten, is het moeilijk om er een verklaring voor te vinden.”

Voorsprong

Jonge kinderen hebben hier geen last van. Tot hun vierde jaar doen ze zoveel lichaamstaalkennis op, dat ze vierhonderd bewegingen kunnen uitvoeren én herkennen bij anderen, volgens Vandeweyer. “Let maar eens op twee jonge kinderen van verschillende nationaliteiten die met elkaar spelen tijdens de vakantie. Ze kunnen prima met elkaar communiceren, ook al spreken ze elkaars taal niet. Maar na het doorlopen van de lagere en middelbare school houden ze niet veel meer over van die kennis. Ze verleren driehonderd lichaamstaalsignalen. Dat komt omdat wij op school meer waarde hechten aan woorden dan aan lichaamstaal. Kennis van lichaamstaal blijft wel bij iedereen latent aanwezig, maar we kunnen deze taal niet meer volledig begrijpen.”

Negatieve gedachten

Eigenlijk is het bizar hoe weinig we afweten van maar liefst 93 procent van onze dagelijkse manier van communiceren. Ook tijdens je werk is hier nog veel winst te behalen. Wat betekent het bijvoorbeeld als iemand met zijn duim en wijsvinger zijn kin masseert? “Dan wordt de laatste weerstand weggenomen”, zegt Vanderweyer. “Handig om te weten tijdens een gesprek met je baas of collega. Maar je kunt nog veel meer signalen opvangen. Kijkt de ander vaak naar boven of onderen, dan maakt hij of zij negatieve gedachten aan. Terwijl naar links of rechts kijken op positief denken wijst. Je hebt een enorme voorsprong als je dat weet. Zo kun je bijvoorbeeld eerder ingrijpen door andere voorstellen aan te bieden. Kennis van lichaamstaal zorgt ervoor dat je sneller schakelt en betere resultaten behaalt.”

Handdruk

Behendigheid in het herkennen en toepassen van lichaamstaal heeft veel voordelen. Uit studies blijkt dat kennis van lichaamstaal ervoor zorgt dat je beter wordt in onderhandelingen, presentaties en gesprekken. Alleen al een eerste indruk kan je een schat aan informatie opleveren. Neem de handdruk. Daaraan merk je of iemand dominant is, onzeker, of juist iets achterhoudt. “Een stevige hand betekent niet automatisch dominantie”, volgens de lichaamstaalkenner. “Het is eerder een teken van onzekerheid, net als het slappe handje. Als iemand jou met zijn handpalm naar beneden een hand geeft ervaar je dat als dominant.”

Ogen

Maar ook aan ogen lees je af hoe de ander zich voelt. De ogen zijn de spiegel van de ziel. Het is onmogelijk om daar iemand mee voor de gek te houden. Tenslotte verraadt de glimlach of je oprecht gelukkig en vrolijk bent, of niet. “Bij een echte glimlach zie je de oogspiertjes in actie komen,” aldus Vandeweyer. “Je krijgt rimpeltjes rond je ogen en wangen. Je mond gaat meer open staan en je bovenlip trekt iets omhoog. Een oprechte glimlach zorgt ervoor dat je beter contact maakt met mensen.”

Reageer op dit artikel