vraag & antwoord

Hoe vermijd je een tangconstructie?

Taal en communiceren

Een tangconstructie is een zinsconstructie waarbij woorden die bij elkaar horen, ver uit elkaar staan en een groot deel van de zin daarmee als een tang omsluiten. Het resultaat: moeilijk leesbare zinnen. Hoe voorkom je dat de lezer van je tekst in de tang genomen wordt?

Hoe vermijd je een tangconstructie?

Er bestaan verschillende soorten tangconstructies. De bekendste vier zijn de volgende. In de a-zinnen zijn de grijpers van de tang gecursiveerd. De b-zinnen geven een herschrijving.

1. De bijzintang

a: Het is zeer waarschijnlijk dat als er over een langere periode was gemeten, de resultaten duidelijker waren geweest.
b: Het is zeer waarschijnlijk dat de resultaten duidelijker waren geweest als er over een langere periode was gemeten.

2. De onderwerp-persoonsvormtang

a: Ook een instructiebijeenkomst waarop de mogelijkheden van het nieuwe apparaat worden toegelicht en waar gebruikerswensen kunnen worden ingediend, behoort tot de mogelijkheden.
b: Ook een instructiebijeenkomst behoort tot de mogelijkheden. Op zo’n bijeenkomst worden de mogelijkheden van het nieuwe apparaat toegelicht en kunnen gebruikerswensen worden ingediend.

3. De werkwoordelijke tang

a: In de afgelopen jaren is een groot deel van de middelen die de lagere overheden kregen voor het sociaal-cultureel werk verdwenen.
b: In de afgelopen jaren is een groot deel van de middelen verdwenen die de lagere overheden kregen voor het sociaal-cultureel werk.

4. De lidwoord-naamwoordtang

a: Tijdens het personeelsoverleg werd veel kritiek geuit op de door de directie naar aanleiding van de tegenvallende jaarcijfers voorgestelde bezuinigingen.
b: Tijdens het personeelsoverleg werd veel kritiek geuit op de bezuinigingen die de directie had voorgesteld naar aanleiding van de tegenvallende jaarcijfers.

Zoals je hierboven al ziet, kun je tangconstructies meestal vermijden door de woordvolgorde te veranderen, waardoor woorden die bij elkaar horen dichter bij elkaar komen te staan. Wat ook kan helpen: de zin splitsen. het gedeelte binnen de grijpers van een tang wordt dan in een vervolgzin opgenomen. Net zo fijn voor de lezer en het scheelt jou wat gepuzzel.

Bron: De Schrijfwijzer van Jan Renkema

Eerste hulp

Wil je meer leren over lastige taalkwesties? Tijdens Management Support Live geeft Judith Winterkamp één van onze meest populaire workshops: Eerste hulp bij taalkwesties. Tijdens deze workshop komt alles aan bod waar je tegenaan kunt lopen als je schrijft: van spelling en grammaticale kwesties tot verkeerde zinsbouw en interpunctie. Niet te missen! Klik hier voor meer informatie over de workshop. 

Reageer op dit artikel