vraag & antwoord

Is het de verlate, verlaatten of verlaten fabriek?

Taal en communiceren

Tijdens spellingcursussen zoals Kei in taal behandel ik vaak de werkwoorden die als bijvoeglijk naamwoord zijn gebruikt. Een paar voorbeelden: de verlote dinercheque het verbleekte T-shirt de verlaten fabriek het belichte probleem de beladen kwestie Mij draait het er dan altijd om dat verlote, verlaten, belichte en beladen een enkele d of t krijgen. Veel […]

Is het de verlate, verlaatten of verlaten fabriek?

Tijdens spellingcursussen zoals Kei in taal behandel ik vaak de werkwoorden die als bijvoeglijk naamwoord zijn gebruikt. Een paar voorbeelden:

 • de verlote dinercheque
 • het verbleekte T-shirt
 • de verlaten fabriek
 • het belichte probleem
 • de beladen kwestie

Mij draait het er dan altijd om dat verlote, verlaten, belichte en beladen een enkele d of t krijgen. Veel cursisten denken namelijk ten onrechte dat deze woorden een verdubbeling krijgen, dus verlootte, verlaatten, belichtte en belaadden. Zij gaan er dan aan voorbij dat het hier om bijvoeglijke naamwoorden gaat en niet om werkwoorden. Als je ziet dat verlote, verlaten, belichte en beladen bijvoeglijke naamwoorden zijn, dan weet je ook dat je ze zo kort mogelijk moet schrijven. Net zoals je dat doet met bijvoeglijke naamwoorden als lichte en grote in de lichte kamer en het grote huis.

Onlangs vroeg een deelnemer waarom verlaten en beladen eindigen op een n en de andere bijvoeglijke naamwoorden niet. Ik vond dat een leuke vraag omdat ik me daar nooit bewust van was geweest. Het antwoord is als volgt: werkwoorden die je bijvoeglijk gebruikt, krijgen een n op het eind als het werkwoord als voltooid deelwoord ook een n krijgt. Ik geef je een paar voorbeelden:

 • De fabriek is verlaten de verlaten fabriek
 • De taart is gesneden de gesneden taart
 • De kans is verkeken de verkeken kans
 • Het geheim is verraden het verraden geheim
 • Het besluit is genomen het genomen besluit

Maar:

 • De kosten zijn begroot de begrote kosten
 • De prijs is verloot de verlote prijs
 • De patiënt is verzorgd de verzorgde patiënt

Lees meer

Is het uitgavepatroon of uitgavenpatroon?
Is het gebeurt of gebeurd?
Zakelijk schrijven met emotie
Hoe verwijs ik naar bedrijven? Met hem of haar?

Verdieping

De 5 meest voorkomende spelfouten [Vakbase]
Zo schrijf je pakkende teksten [Vakbase]
Eerste hulp bij taalkwesties
[workshop]
Kei in taal [training]

Reageer op dit artikel