artikel

Handige sneltoetsen in Outlook

Digitaal werken

Op zoek naar een handige manier om jezelf tijd te besparen in Outlook? Leer jezelf aan te werken met sneltoetsen. Tip: Ga aan de slag met één nieuwe sneltoets per dag. Hieronder een overzicht met een aantal handige toetsen.

Handige sneltoetsen in Outlook

Bij het opstarten van Outlook verschijnt standaard de weergave E-mail, maar als je met de muis klikt op de knop ‘Agenda’, verschijnt het onderdeel Agenda. Met iedere knop activeer je een bepaald onderdeel van Outlook. De toetsencombinaties in dit artikel zijn sowieso geldig voor alle versies van Microsoft Office 2013 of nieuwer, maar werken vaak ook in oudere Office-versies.

Snel navigeren

Ctrl+1 E-mail
Ctrl+2 Agenda
Ctrl+3 Contactpersonen
Ctrl+4 Taken
Ctrl+5 Notities
Ctrl+6 Mappenlijst (o.a. openbare mappen)

Zoeken

Ctrl+E of F3 Direct naar het zoekveld
Ctrl+Alt+A Zoekopdracht uitbreiden naar alle mappen/items
F4 Tekst zoeken in een geopend item
Esc Zoekresultaten wissen

Een item of bestand maken

Ctrl+N Nieuw item in de betreffende weergave (ben je in de e-mail dan wordt er een nieuwe e-mail geopend)
Ctrl+Shift+M Nieuwe e-mail maken
Ctrl+Shift+A Nieuwe afspraak maken
Ctrl+Shift+Q Nieuw vergaderverzoek maken
Ctrl+Shift+C Nieuw contactpersoon maken
Ctrl+Shift+L Nieuwe groep contactpersonen maken
Ctrl+Shift+E Nieuwe map maken
Ctrl+Shift+N Nieuwe notitie maken
Ctrl+Shift+K Nieuwe taak maken
Ctrl+Shift+H Nieuw Office-document maken (hierbij opent een dialoogvenster waar je kunt kiezen voor Word-, Excel-, of Powerpointbestand

Veel voorkomende algemene acties

Ctrl+Enter Geopende item verzenden
Ctrl+D Item verwijderen
Ctrl+Z Laatste actie ongedaan maken
Ctrl+S of Shift+F12 Opslaan (niet voor taken)
Alt+S Opslaan en sluiten (niet voor e-mail)
F12 Opslaan als (alleen voor e-mail)
Ctrl+P Item afdrukken
Ctrl+Shift+Y Item kopiëren
Ctrl+Shift+V Item verplaatsen
Ctrl+Shift+G Vlag toevoegen voor opvolging

Acties voor e-mail

Ctrl+Shift+I Naar Postvak In
Ctrl+Shift+O Naar Postvak Uit
Pijl omhoog/omlaag Naar het volgende/vorige bericht gaan
Enter of Ctrl+O Geselecteerde bericht openen
Ctrl+R Beantwoorden
Ctrl+Shift+R Allen beantwoorden
Ctrl+F Doorsturen
Ctrl+Alt+R Beantwoorden met vergaderverzoek
Ctrl+Alt+F Doorsturen als bijlage
Ctrl+Q Markeren als gelezen
Ctrl+U Markeren als ongelezen
Ctrl+K Namen controleren

Acties voor agenda

Alt+cijfer Aantal dagen weergeven (1 = dag, o = 1o dagen)
Ctrl+G Naar specifieke datum gaan
Ctrl+Alt+1 Naar dagweergave gaan
Ctrl+Alt+2 Naar werkweekweergave gaan
Ctrl+Alt+3 Naar weekweergave gaan
Ctrl+Alt+4 Naar maandweergave gaan
Ctrl+F Vergadering doorsturen
Ctrl+R Beantwoorden met bericht
Ctrl+Shift+R Alle vergaderdeelnemers beantwoorden met bericht
Ctrl+Pijl links/rechts Naar vorige/volgende dag gaan
Alt+Pijl omhoog/omlaag Naar de vorige/volgende week gaan
Alt+Page Up/Page Down Naar de vorige/volgende maand gaan
Alt+Home Naar het begin van de week gaan
Alt+End Naar het einde van de week gaan
Ctrl+G (bij open afspraak/ vergaderverzoek) Terugkeerpatroon voor afspraak/vergadering instellen

Tekst opmaken

Ctrl+Shift+P Dialoogvenster lettertype weergeven
Ctrl+Shift+L Opsommingstekens toevoegen
Ctrl+B Vet maken
Ctrl+I Cursief maken
Ctrl+U Onderstrepen
Ctrl+Vierkante haak sluiten/openen of Ctrl+Shift+Kleiner/ groter dan teken Grotere of kleinere tekengrootte
Ctrl+L Links uitlijnen
Ctrl+R Rechts uitlijnen
Ctrl+E Centreren
Ctrl+K Hyperlink invoegen
Ctrl+Shift+Z of Ctrl+spatiebalk Opmaak verwijderen
Ctrl+M Alinea laten inspringen
Ctrl+Shift+M Inspringing vergroten

Outlook-expert worden?

Wil jij meer leren over Outlook, kom dan naar één van de trainingen van Management Support:

  • Optimaal agendabeheer in Outlook – Tijdens deze training leer hoe je de agenda in Outlook optimaal inzet, zodat je minder tijd kwijt bent aan het inplannen van afspraken en vergaderingen.
  • Masterclass Outlook – Dé training voor managementondersteuners die een super user van Outlook willen worden. Je leert de geavanceerde mogelijkheden van Outlook gebruiken om sneller te mailen, vergaderingen te plannen en taken te beheren.

Meer lezen over digitaal werken

Reageer op dit artikel